35 thoughts on “Bracken Road Office 1

  1. Demans ve kolesterol arasındaki ilişkiyi mercek altına alan ESTHER çalışmasını
    gerçekleştiren araştırmacılara göre, demans riskiyle
    ilişkili nörodejenerasyon markerleri olan glial fibriler asit proteini (GFAP) ve nörofilaman hafif zincir (NfL), apolipoprotein E (APOE) ε4
    genotipi ve toplam kolesterol seviyeleriyle bağlantılı şekilde
    seyrediyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *